آژانس شبکه فدرال در مورد کلاهبرداران هشدار می دهد: مهاجمان داده های حساب کاربری را با یک وب سایت جعلی مرجع هدف قرار می دهند. ادعای تخفیف 15 درصدی گاز وجود ندارد.

آژانس شبکه فدرال

آژانس شبکه فدرال هشدار می دهد: دچار تخفیف گاز نشوید

ظاهر وب سایت جعلی به شدت ظاهر آژانس شبکه فدرال را یادآوری می کند، لوگوی مرجع نیز موجود است. هدف این است که وانمود کنیم تا حد امکان جدی هستیم تا کاربران با حسن نیت را متقاعد کنیم که داده های شخصی را وارد کنند. از جمله، اطلاعات حساب مورد نیاز است تا بتوان ادعای تخفیف گاز را دریافت کرد. شماره تلفن ذکر شده در واقع منجر به مرجع می شود و آدرس داده شده نیز صحیح است.