ادامه دادن با بلیط 9 یورویی خیلی زیاد است

اما کسانی هم هستند که دیگر کاری به بلیت 9 یورویی بعد از آگوست ندارند. یکی از آنها احتمالا مایکل تئورر (FDP)، کمیسر دولت فدرال برای حمل و نقل ریلی است. «مثلاً به بلیط 0 یورویی زیاد فکر نمی کنم. نه مقرون به صرفه است و نه مفید. قیمت ها نیز اثر فرمان و شبکه راه آهن گاهی اوقات به شدت بارگذاری می شود. مرد FDP به راینیشه پست (منبع: اشپیگل) گفت.

یک چیز قطعی است: گزینه های جایگزین برای بلیط 9 یورویی – البته به شکلی متفاوت – توسط Theurer وعده داده نشده است. به نظر او، تعداد مسافران دائماً بالا، مانند بلیت 9 یورویی که با خود می آورد، برای ریل بسیار زیاد است. حداقل فروپاشی کامل تاکنون اتفاق نیفتاده است، حتی اگر قطارهای کامل زیادی در راه باشند.

نتیجه مثبت بلیط 9 یورویی است، اما از سپتامبر تمام می شود

بلیت 69 یورویی به نوبه خود می تواند به این معنی باشد که بلیت های شبکه در انجمن های حمل و نقل خاصی مانند برلین گران تر می شود. این نیز چندان منطقی نخواهد بود. با این حال، هیچ توضیحی برای این ارزیابی وجود ندارد.

پیشنهادها در مورد چگونگی ادامه بلیط 9 یورویی از سپتامبر ادامه دارد. فقط مثل قبل ادامه دهید، حداقل در حال حاضر، یک بلیط 29 یا 69 یورویی معرفی کنید یا یک یورو در روز برای یک سال کامل بپردازید. حداقل به تعداد افرادی که به طور عمومی سهم خود را در بحث مشارکت می کنند، ایده وجود دارد.

در همین حال، طرف رسمی هنوز مشخص است: بلیط 9 یورویی باید یک تسکین یکباره برای شهروندان است و همینطور می ماند صدراعظم شولز، وزیر دارایی لیندنر و وزیر حمل و نقل ویسینگ همگی جانشینی از دولت فدرال را رد کرده اند.منبع

با این وجود، افسر راه آهن ائتلاف چراغ راهنمایی، بلیت 9 یورویی را به شکل فعلی مثبت می بیند. اما این شامل آن می شود پایان 1 سپتامبر. به عنوان مثال، مراکز مشاوره مصرف کننده در این مورد هشدار می دهند. اتحادیه شرکت های حمل و نقل آلمان (VDV) نیز پیشنهاد کرده بود که بلیط 9 یورویی بدون مشکل ادامه یابد.

بسیاری از مصرف کنندگان طی چند هفته گذشته بلیط 9 یورویی را انتخاب کرده اند و میلیون ها بلیت فروخته شده است. با این حال، بلیط ارزان نمی تواند بدون انتقاد انجام شود. کمیسر راه آهن دولت فدرال معتقد است که یک جانشین، شبکه ریلی را تا مرزهای خود پیش خواهد برد.

افسر راه آهن: بلیت 9 یورویی شبکه ریلی را بارگذاری کرده است