مای وودافون: مشکلات ثبت نام / ورود (هیچ مجوزی برای استفاده از این منبع وجود ندارد)