طوفان ها، کارگاه های ساختمانی و آسیب ها همیشه می توانند مشکلاتی را در شبکه Telekom ایجاد کنند. GIGA منابع مربوطه را برای شما نظارت می‌کند و به شما می‌گوید که Telekom در کجا با اختلالاتی در ارتباطات تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت یا اینترنت مواجه است – و چه زمانی احتمال دارد این اختلالات اصلاح شوند.

اختلالات فعلی مخابرات – تلفن همراه، تلفن ثابت و اینترنت

در برخی موارد، اگر روتر یا تلفن همراه خود را مجددا راه اندازی کنید، می تواند کمک کننده باشد. در برخی موارد، تداخل تلفن همراه تنها بر بخش‌هایی از تلفن تأثیر می‌گذارد و در صورت غیرفعال کردن LTE برای مدت مشکل، همچنان می‌توانید تماس بگیرید.

قراردادهای تلفن همراه: آیا محدودیت حجم داده باید به طور کامل حذف شود؟