در این مرحله سعی داریم مشکلات حاد 1&1 را به شما اطلاع دهیم و در حال جمع آوری اطلاعات موجود هستیم. در برخی موارد می‌توانیم جرات پیش‌بینی کنیم که اختلالات تا چه مدت ادامه خواهند داشت.

مشکلات ممکن است در هر شبکه ای ایجاد شود، اما با ارائه دهندگانی به بزرگی 1&1، این اغلب بر میلیون ها مشتری تأثیر می گذارد. آسیب، تغییرات یا تعمیر و نگهداری می تواند منجر به اختلالات 1 و 1 شود. GIGA به شما می گوید که امروز کجا مشکلات وجود دارد و کدام سرویس ها تحت تأثیر قرار می گیرند.

1&1

جدول ما شامل مشکلات شبکه 1&1 در 7 روز گذشته است. روندها را نیز می توان از این طریق شناسایی کرد. مشکلات زیر در حال حاضر گزارش شده است:

تاریخ مکان ها / مناطق خدمات تحت تأثیر دلیل و وضعیت
11/17 در سراسر کشور اختلالات عمده در شبکه تلفن همراه: تلفن و اینترنت ناشناخته / کار در حال انجام است
8.6. در سراسر کشور اختلالات گسترده در مناطق تلفن ثابت و اینترنت، گاهی اوقات نیز ارتباطات سیار دلیل پیدا نشدن نظر نامعلوم / درست شد
7.3. در سراسر کشور تلفن VoIP / تا حدی نیز اینترنت مشکلات در شبکه Versatel / درست شد