به گفته دویچه تلکام، این نوع بازاریابی مستقیم یک “کانال فروش بسیار موفق” است. مشتریان از این پیشنهاد قدردانی خواهند کرد. در عین حال، Telekom نیز مانند سایر ارائه دهندگان به این موضوع اشاره می کند هیچ کارمند خودی اعزام نشده است اراده. در عوض، این وظیفه به پیمانکاران فرعی واگذار شده است (منبع: Tagesschau).

قراردادهای فیبر نوری به طور فزاینده ای در آستانه فروخته می شود. حامیان مصرف کننده در حال حاضر احتیاط را توصیه می کنند. اگرچه عقد قرارداد زودهنگام می تواند ارزشمند باشد، اما مصرف کنندگان نباید به خود اجازه دهند تحت فشار قرار گیرند. علاوه بر این، حق انصراف 14 روزه اعمال می شود.

حامیان مصرف کننده نسبت به فروش فیبر نوری هشدار می دهند