اتحادیه اروپا می خواهد بازنشستگان را از گردش خارج کند – به درستی!

به هر حال، چه کسی واقعاً چیزی را از دست می‌داد اگر خیابان‌ها کمی امن‌تر بودند، تا زمانی که هیچ‌کس از نظر اجتماعی وابسته نباشد؟ به کسی فکر نمیکنی؟ خب من هم اینطور نیستممنبع

توانایی رانندگی گنجانده نشده است، اما چیزی برای رانندگان در آغاز سال تغییر کرده است:

خوشبختانه برای همه کسانی که خود را در مورد آزادی رانندگی خود فریب داده اند: پیشنهاد اتحادیه اروپا آن را برای کشورهای عضو می خواهد. تصمیم بگیرند که چگونه آمادگی خود را برای رانندگی بررسی کنند. همچنین می‌توان اطمینان شفاهی داد که رانندگان مسن‌تر به اندازه کافی سالم هستند – و این امر قوانین اتحادیه اروپا را برآورده می‌کند. از یکی بنابراین وظیفه سخت می تواند خارج از بحث باشد. واقعاً خیلی بد است.

سیاست در برابر قانون گواهینامه رانندگی: آیا آلمان دوباره مخالف آن است؟

اما یکی وظیفه برای بررسی تناسب اندام برای رانندگی خواهد بود تصمیم درست. همیشه استثنا وجود دارد، اما به طور کلی احتمال محدودیت های فیزیکی با افزایش سن افزایش می یابد، که می تواند رانندگی را به طور قابل توجهی ایمن یا حتی غیرممکن کند.

بدون تفاوت سنی: همه باید ثابت کنند که می توانند رانندگی کنند

اگر اتحادیه اروپا راه خود را داشته باشد، آزادی رانندگان بالای یک سن خاص به زودی به پایان خواهد رسید. سالمندان بالای 70 سال باید به طور مرتب رقابت کنند تا آمادگی خود را برای رانندگی ثابت کنند. در سیاست آلمان، این پیشنهاد با مقاومت بلند روبرو می شود. متاسفم که جای تعجب نیست.

وقتی صحبت از اتومبیل به میان می آید، بسیاری از آلمانی ها با گیلاس خوب نمی نشینند. غم انگیز اما واقعی این در حال حاضر با مثال طرح اصلاح گواهینامه رانندگی ارائه شده توسط اتحادیه اروپا دوباره نشان داده شده است: بر این اساس، رانندگان باید از سن 70 سالگی باید ثابت کنند که هنوز می توانند در جاده رانندگی کنند.

سالمندان در آزمون رانندگی: اتحادیه اروپا می خواهد رانندگی از سن 70 سالگی اجباری باشد

به طور خاص، اتحادیه اروپا این را پیش بینی می کند گواهینامه های رانندگی به طور کلی در اتحادیه اروپا به جای ده سال در آینده اعتبار به مدت 15 سال باید – هویج. اما شلاق مستقیماً می گوید: از 70 سالگی به بالا باید گواهینامه رانندگی گرفت. تنها پس از پنج سال تمدید شد نیاز به تبدیل شدن. پس از آن، آمادگی برای رانندگی باید دوباره ارزیابی شود.

نظری از فلیکس گرابر

برای اینکه افراد مسن یا افرادی که به دلایل دیگر قادر به رانندگی نیستند از جامعه حذف نشوند، جایگزین هایی مورد نیاز است: یک جایگزین طراحی شده اجتماعی. کوپن تحرک برای تاکسی سواری، به عنوان مثال، یا سواری رایگان در حمل و نقل عمومی، همانطور که امروزه برای افراد دارای معلولیت وجود دارد.

اگر هیچ دلیل پزشکی برای گواهینامه رانندگی وجود نداشته باشد، هر کسی که سر و صدا کند، باید به دوره بازآموزی برود. اگر چنین است، مانند امروز، به شدت محدودیت ها بستگی دارد. اگر نمی توانید ایمن رانندگی کنید، باید گواهینامه رانندگی خود را گم کنید.

اما حتی این طرح ملایم نیز باعث نارضایتی در سیاست آلمان می شود: به عنوان مثال، از پارلمان ایالت بادن-وورتمبرگ گفته می شود که مرزهای پیشنهادی در مورد تبعیض سنی (منبع: SWR). آزمایشات داوطلبانه کافی است. اما آنها داوطلبانه هستند و امروزه مدتها امکان پذیر بوده است. هرکسی که اصرار بر تست های داوطلبانه توانایی رانندگی دارد، می خواهد همه چیز به همان شکل باقی بماند.

همچنین مخالفت هایی از سوی سطح فدرال وجود دارد: ولکر ویزینگ وزیر حمل و نقل بر مسئولیت شخصی تکیه می کند، آیا[نامیدهمیشوددرجریانبحثسوختهایالکترونیکی،ویسینگنشاندادکهمشکلیبامسدودکردنتصمیماتاتحادیهاروپانداردبنابراین،مقرراتجدیدیدرموردبحثگواهینامهرانندگیقدیمیوجودندارد

اگر به من بستگی داشت، می توانید زودتر شروع کنید و یک بررسی کامل را معرفی کنید: هر کسی که گواهینامه رانندگی دارد باید یک بار این کار را انجام دهد. هر پنج سال معاینه شوید و یک رانندگی آزمایشی کوتاه انجام دهید. خوبه برای همه، از رانندگان تازه کار گرفته تا افراد مسن، اعمال می شود، که می خواهند پشت فرمان بنشینند.