اتحادیه اروپا می‌خواهد فرمان را از دست سالمندان بگیرد – این چیز خوبی است!

به طور خاص، اتحادیه اروپا این را پیش بینی می کند گواهینامه های رانندگی به طور کلی در اتحادیه اروپا به جای ده سال در آینده اعتبار به مدت 15 سال باید – هویج. اما شلاق مستقیماً می گوید: از 70 سالگی به بالا باید گواهینامه رانندگی گرفت. تنها پس از پنج سال تمدید شد نیاز به تبدیل شدن. پس از آن، آمادگی برای رانندگی باید دوباره ارزیابی شود.

توانایی رانندگی گنجانده نشده است، اما چیزی برای رانندگان در آغاز سال تغییر کرده است:

نظری از فلیکس گرابر

خوشبختانه برای همه کسانی که خود را در مورد آزادی رانندگی خود فریب داده اند: پیشنهاد اتحادیه اروپا آن را برای کشورهای عضو می خواهد. تصمیم بگیرند که چگونه آمادگی خود را برای رانندگی بررسی کنند. همچنین می‌توان اطمینان شفاهی داد که رانندگان مسن‌تر به اندازه کافی سالم هستند – و این امر قوانین اتحادیه اروپا را برآورده می‌کند. از یکی بنابراین وظیفه سخت می تواند خارج از بحث باشد. واقعاً خیلی بد است.

سیاست در برابر فشار دادن گواهینامه رانندگی: آیا آلمان دوباره مخالف آن است؟

اگر اتحادیه اروپا راه خود را داشته باشد، آزادی در فرمان در آینده پس از یک سن خاص به پایان خواهد رسید. سالمندان بالای 70 سال باید توانایی خود را در رانندگی ثابت کنند – حرکتی که در آلمان با استقبال خوبی مواجه نشده است. شرم آور است که من را شگفت زده نمی کند.

اگر هیچ دلیل پزشکی برای گواهینامه رانندگی وجود نداشته باشد، هر کسی که سر و صدا کند، باید به دوره بازآموزی برود. اگر چنین است، مانند امروز، به شدت محدودیت ها بستگی دارد. اگر نمی توانید ایمن رانندگی کنید، باید گواهینامه رانندگی خود را گم کنید.

اگر به من بستگی داشت، می توانید زودتر شروع کنید و یک بررسی کامل را معرفی کنید: هر کسی که گواهینامه رانندگی دارد باید یک بار این کار را انجام دهد. هر پنج سال معاینه شوید و یک رانندگی آزمایشی کوتاه انجام دهید. خوبه برای همه، از رانندگان تازه کار گرفته تا افراد مسن، اعمال می شود، که می خواهند پشت فرمان بنشینند.

همچنین مخالفت هایی از سوی سطح فدرال وجود دارد: ولکر ویزینگ وزیر حمل و نقل بر مسئولیت شخصی تکیه می کند، آیا[نامیدهمیشوددرجریانبحثسوختهایالکترونیکی،ویسینگنشاندادکهمشکلیبامسدودکردنتصمیماتاتحادیهاروپانداردبنابراین،مقرراتجدیدیدرموردبحثگواهینامهرانندگیقدیمیوجودندارد

اما حتی این طرح ملایم نیز باعث نارضایتی در سیاست آلمان می شود: به عنوان مثال، از پارلمان ایالت بادن-وورتمبرگ گفته می شود که مرزهای پیشنهادی در مورد تبعیض سنی (منبع: SWR). آزمایشات داوطلبانه کافی است. اما آنها داوطلبانه هستند و امروزه مدتها امکان پذیر بوده است. هرکسی که اصرار بر تست های داوطلبانه توانایی رانندگی دارد، می خواهد همه چیز به همان شکل باقی بماند.

به هر حال، چه کسی واقعاً چیزی را از دست می داد اگر خیابان ها کمی امن تر بودند، تا زمانی که هیچ کس از نظر اجتماعی عقب نماند؟ به کسی فکر نمیکنی؟ خب من هم اینطور نیستممنبع

اما یکی وظیفه برای بررسی تناسب اندام برای رانندگی خواهد بود تصمیم درست. همیشه استثناهایی وجود دارد، اما به طور کلی احتمال محدودیت های فیزیکی با افزایش سن افزایش می یابد، که می تواند رانندگی را به طور قابل توجهی ایمن یا حتی غیرممکن کند.

سن مهم نیست: همه باید ثابت کنند که می توانند رانندگی کنند

وقتی صحبت از اتومبیل به میان می آید، بسیاری از آلمانی ها با گیلاس خوب نمی نشینند. غم انگیز اما واقعی این در حال حاضر با مثال طرح اصلاح گواهینامه رانندگی ارائه شده توسط اتحادیه اروپا دوباره نشان داده شده است: بر این اساس، رانندگان باید از سن 70 سالگی باید ثابت کنند که هنوز می توانند در جاده رانندگی کنند.

اتحادیه اروپا از سالمندان می خواهد که در آزمون رانندگی شرکت کنند: از 70 دیگر آزادی گواهینامه وجود ندارد؟

برای اینکه افراد مسن یا افرادی که به دلایل دیگر قادر به رانندگی نیستند از جامعه حذف نشوند، جایگزین هایی مورد نیاز است: یک جایگزین طراحی شده اجتماعی. کوپن تحرک برای تاکسی سواری، به عنوان مثال، یا سواری رایگان در حمل و نقل عمومی، همانطور که امروزه برای افراد دارای معلولیت وجود دارد.