متأسفانه، اما متأسفانه تغییر نمی کند. پس از همه، اولین iMac با صفحه نمایش 5K در حال حاضر دارد 8 سال زیر کمربندش. متأسفانه macOS Ventura فعلی دیگر به طور رسمی پشتیبانی نمی شود. آخرین به روز رسانی بزرگ دو سال پیش با macOS Big Sur بود.

منسوخ در مقابل Vintage: تعریف اپل