این اپل آیفون 14 پرو مکس 128 گیگابایت طبق مقایسه قیمت ایده آلو، در حال حاضر حدود 1109 یورو (با احتساب حمل و نقل) از خرده فروشان معتبر هزینه دارد. اگر این مقدار را از کل هزینه ها در مدت 36 ماه کم کنید، 696.63 یورو برای تعرفه باقی می ماند. متناظر 19.35 یورو در ماه – قیمت پایین برای Allnet/SMS با نرخ ثابت با 50 گیگابایت حجم داده 5G.

پیشنهاد را در Curved ببینید