آیا سوپرمارکت ها زودتر تعطیل می شوند؟ Aldi، Kaufland و Rewe خود را بیان می کنند

تخفیف الدی هم هست هیچ برنامه ای برای تغییر ساعت کار وجود ندارد. به هر حال بسیاری از شعب در ساعت 8 شب تعطیل می شوند. به گفته آلدی، در صورتی که تقاضای بیشتری از سوی مصرف کنندگان وجود داشته باشد، مغازه ها فقط یک ساعت بیشتر باز می مانند. علاوه بر این، Aldi دما را طبق قانون برای ساختمان های عمومی کاهش می دهد.

سایر سوپرمارکت ها هیچ فکری به آن نمی کنندهمانطور که آنها در صورت درخواست تایید کرده اند. به گفته کافلند، در درجه اول انتظارات مشتریان است که در تصمیم گیری در مورد زمان بازگشایی تعیین کننده است. به ویژه، کارگران از شعبه هایی که مدت طولانی تری باز هستند سود می برند. در حال حاضر هیچ برنامه ای برای کاهش ساعات کاری وجود ندارد.

شما مطمئناً این حقایق جالب در مورد آلدی را نمی دانستید.

بدون تغییر: Rewe مدت بیشتری باز می ماند

در Rewe، ابتکار مدیر عامل Tegut نیز مورد استقبال مثبت قرار نگرفت. سوپرمارکت ها نباید در ماه های آینده ساعت 8 شب باز شوند، بلکه باید ساعت 8 شب باز شوند طبق معمول ساعت 10 شب بسته شود. شعبه‌های Rewe که توسط مالک مدیریت می‌شوند، می‌توانند همچنان درباره زمان بازگشایی خود تصمیم بگیرند.

در بسیاری از ایالت های فدرال، سوپرمارکت ها مجاز هستند طبق قوانین فعلی از دوشنبه تا شنبه شبانه روز باز است، اگرچه زنجیر معمولاً به سختی از آن استفاده می کند. مقررات سختگیرانه تری در باواریا و زارلند اعمال می شود، جایی که سوپرمارکت ها باید در ساعت 8 شب تعطیل شوند.منبع

Lidl وقتی از او پرسیده شد نمی خواست در مورد این موضوع اظهار نظر کند (منبع: echo24.de).

اولین زنجیره‌ها در بحث درباره زمان کوتاه‌تر باز کردن سوپرمارکت‌ها موضع گرفته‌اند. در حالی که مدیر عامل Tegut چندین مزیت را با زمان‌های بسته شدن زودتر فهرست می‌کند، به‌ویژه تخفیف‌داران اوضاع را کمی متفاوت می‌بینند.

ساعات کاری کوتاه تر: سوپرمارکت ها صحبت می کنند

مدیر عامل Tegut توماس Gutberlet در هفته های اخیر یکی از آنها را دارد بحث جدید در مورد ساعات کار سوپرمارکت ها به حرکت درآورد بر خلاف گذشته، زمانی که زمان باز شدن بیشتر مورد نیاز بود، چرخ در حال حاضر در جهت دیگر می چرخد. به گفته Gutberlet، بستن زودتر شعبه ها در ساعت 8 بعد از ظهر چندین مزیت دارد: سوپرمارکت ها می توانند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند و کار خرده فروشی را جذاب تر کنند.