بنابراین برنامه پنهان می ماند. با این حال، یکی دیگر وجود دارد امکان متفاوت، برای فراخوانی آنها، یک مرگ خیلی سریعتر در حال کار است. زیرا به جای اینکه هر بار نام اسکنر کد را تایپ کنیم، می توانیم از آن استفاده کنیم عملکرد دقیقاً یکسان از طریق مرکز کنترل دسترسی – قابل دسترسی با یک تند کشیدن کوتاه به بالا. برای انجام این کار، به سادگی روی نماد کوچک اسکنر کد در نقطه مشخص شده ضربه بزنید – انجام شد.

منبع تصویر: GIGA (Screenshot
نسخه:14.0

مهم است بدانید: برنامه اسکنر کد متاسفانه ما می توانیم آن را به عنوان نماد در صفحه اصلی قرار ندهید. در ضمن ما هم نمیتونیم حذفشون کنیم.

بستر، زمینه:Mac OS X