در نگاه اول، این دو مدل خواهر و برادر چندان شبیه هم نیستند. در حالی که فولکس واگن اولین عضو سری ID است که با ID.2 از شکل کلاسیک پیروی می کند، Cupra کاملاً به آن متعهد است. ظاهر ماشین الکتریکی مدرن این به ویژه هنگامی که به فضای داخلی نگاه می کنید مشهود است:

بدیهی است که Cupra به محدودیت ظریف فکر نمی کند. (منبع تصویر: Seat/Cupra)

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.