آمریکا تحریم ها را سرکوب می کند

در TikTok مردم اغلب و با لذت می رقصند، اما نه همیشه با موفقیت:

ممنوعیت TikTok: اپراتور ناامید شده است

بستر، زمینه:اندروید

TikTok: ایالت های ایالات متحده به ممنوعیت ها متکی هستند

اوضاع برای TikTok در ایالات متحده سخت‌تر می‌شود: بسیاری از ایالت‌ها در حال حاضر در مورد ممنوعیت برنامه ویدیویی محبوب اقدام می‌کنند. TikTok حداقل باید از تلفن های همراه مورد استفاده برای کار ناپدید شود، اما این ممنوعیت می تواند به سرعت تمدید شود.