مقاله اصلی:

به روز رسانی از 11 اکتبر 2022: آمازون Samsung Galaxy Watch 4 را به عنوان بخشی از دومین روز پرایم 2022 ارائه می دهد. نسخه های زیر در حال حاضر بسیار ارزان تر هستند: