اپل اخیراً این مک ها را ارائه کرده است:

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 2/2/2023 12:08 بعد از ظهر