ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 10/11/2022 ساعت 3:50 بعد از ظهر