هر کسی که در حال حاضر در آمازون خرید می کند باید این کمپین را بداند: با یک کمپین ساده 6 یورو اعتبار آمازون به صورت رایگان دریافت می کنید. کل کار فقط یک دقیقه طول می کشد. اما شما باید عجله کنید.

همچنین مهم است که بدانیم که عمل فقط تا 30.11 در حال اجرا است – بهتر است صفحه کمپین را بررسی کنید تا ببینید واجد شرایط هستید یا خیر. اعتبار 70 یورویی را می توان برای هر خریدی از آمازون استفاده کرد. اگر تا 15 ژانویه 2023 چیزی از آمازون بخرید، 6 یورو اعتبار اضافی به طور خودکار رزرو می شود، اما این فقط برای محصولاتی با “فروش و ارسال شده توسط آمازون” اعمال می شود. 6 یورو در هیچ جای دیگری قابل مشاهده نیست، مگر در طول فرآیند پرداخت در صندوق.