یکی “گردنبند انرژی اسکالر کوانتومی” در توییتر سر و صدا ایجاد می کند. فیزیکدان یوهانس شون نگاه دقیق تری به یک طلسم در دسترس از آمازون – به طور دقیق تر با یک پرتو سنج (آزمایش گاما) انداخت. با انجام این کار، او متوجه سطحی از تشعشعات رادیواکتیو شد، که او به صراحت در مورد آن هشدار می دهد: “من فقط می توانم به شدت توصیه کنم که یک تابش را دریافت نکنید. ساطع کننده های رادیواکتیو با 0.45μSv/h به عنوان جواهرات برای آویزان کردن به گردن.

برخی از افراد برای محافظت از خود در برابر تشعشعات الکترومغناطیسی به ابزارهای مشکوک از گوشه باطنی متوسل می شوند. اما بهتر است بدون آن کار کنید، زیرا به جای سود واقعی، دوز ضعیف رادیواکتیو دریافت می کنید.

آمازون

گردنبند باطنی در آمازون: “چیز به سادگی رادیواکتیو است”

بنابراین به جای محافظت در برابر هر گونه تشعشع یا انرژی منفی، خود گردنبند دوز کمی از تشعشعات را به صاحبش ساطع می کند. حداقل این یکی اونجا هست زیر حد مجاز و به گفته اداره فدرال، “یک خطر فوری سلامتی قابل توجه را نشان نمی دهد.”