دویچه بان به هر حال به موضوع خسته کننده صندلی ها توجه بیشتری می کند. ابزاری که به تازگی ارائه شده است برای نشان دادن ظرفیت صندلی در واگن های فردی در نظر گرفته شده است. این پروژه آزمایشی در قطارهای S-Bahn در هامبورگ و اشتوتگارت آغاز خواهد شد.