نحوه عملکرد نسخه الکترونیکی به این صورت است:

پروژه های دیجیتالی سازی مانند نسخه الکترونیکی و پرونده الکترونیکی بیمار قبلاً مبالغ هنگفتی را بلعیده اند. اکنون رئیس پزشکان بیمه سلامت، دکتر. آندریاس گاسن یک شروع کاملاً جدید را پیشنهاد می کند تا به تامین مالی “فناوری های ناکارآمد” ادامه ندهد.

نسخه الکترونیکی: رئیس Kassenärzte خواستار شروعی تازه است

شرکت های بیمه سلامت قانونی چندان به خواسته ها برای شروع جدید فکر نمی کنند. به گفته یک سخنگوی، برای دیجیتالی شدن سیستم بهداشت و درمان ضروری است به هیچ وجه راه اندازی مجدد، بلکه یک “پیشرفت قاطع با راه حل های عملی” است.

وقتی صحبت از دیجیتالی شدن سیستم مراقبت های بهداشتی می شود، دکتر. آندریاس گاسن، رئیس انجمن پزشکان قانونی بیمه سلامت، شروعی کاملاً جدید ارائه می دهد. الان باید جرات داشته باشی برای پایان دادن به “فناوری های آشکارا ناکارآمد”. و در عوض پول تازه ای در دست بگیرید تا “کل کار را از نو شروع کنید”. او همچنین فرض می‌کند که راه‌اندازی مجدد «یک یا دو میلیارد» هزینه خواهد داشت (منبع: Deutschlandfunk).