آلمان در حال لغزش است: عکس دانشجوی مدل آب و هوا در حال ترک خوردن است

ارقام جدید از شاخص عملکرد تغییر آب و هوا نشان می دهد که یک بار دیگر چنین است هیچ کس نتوانست روی سکو برودژرمن واچ به شرح زیر توضیح می دهد: «در شاخص امسال نیز هیچ کشوری در همه دسته بندی های شاخص به اندازه کافی خوب عمل نمی کند تا در رتبه بندی کلی به رتبه «بسیار خوب» دست یابد. بنابراین سه جایگاه اول جدول رده بندی خالی می ماند.»

اگر ارقام بینش ملموسی را در مورد اقدامات کشورهای مربوطه ارائه دهند، تصمیمات سیاسی نیز در ارزیابی گنجانده می شود. بر این اساس، دولت فعلی در آلمان به دلیل سیاست آب و هوایی خود ستایش کرداز جمله با توجه به هدف بلندمدت گسترش انرژی های تجدیدپذیر و به نوبه خود دور شدن از سوخت های فسیلی در آینده. بنابراین اگرچه ما 3 پله سقوط کردیم، اما همچنان به عنوان یک “با عملکرد بالا” در CCPI برجسته می شویم (منبع: CCPI). و این دلگرم کننده است.

به طور مشخص، چهار عامل برای ارزیابی کشورها در نظر گرفته می شود: از یک سو، دارای انرژی تجدید پذیر 20 درصد در رتبه بندی تأثیر می گذارد، همانطور که این تأثیر دارد مصرف برق و سیاست آب و هوا. 40 درصد باقیمانده از امتیاز کلی در نظر گرفته می شود انتشار گازهای گلخانه ای آ.

آیا می خواهید در مورد پایداری بیشتر بخوانید؟ سپس ما در اینجا مقالات مناسبی برای شما داریم:منبع

برای کاهش تغییرات اقلیمی، کشورهای جهان موظفند برای آینده ما اقدام کنند. اکنون یک شاخص مربوطه نشان می دهد که کشورهای مختلف چقدر برای محافظت از آب و هوا انجام می دهند.

رتبه بندی آب و هوا در سال 2022: هیچ کشوری به سکو نمی رسد

بر در نهایت، مکان 4 دانمارک است با تقریبا 80 درصد و پس از آن سوئد با 73 درصد قرار دارد. شیلی با 3 پله صعود نسبت به سال گذشته به جایگاه ششم رسید. از سوی دیگر، آلمان به طور قابل توجهی سقوط کرده است: در حالی که سال گذشته هنوز در رده سیزدهم بودیم (تقریباً 64 درصد)، اکنون با 61 درصد 3 پله سقوط کرده ایم. اگرچه ما در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای خوب عمل کردیم، استقرار کند انرژی های تجدیدپذیر، بخش حمل و نقل همچنان قوی، و کشاورزی کارخانه ای همگی تأثیر منفی بر امتیاز داشتند. ایران با اندکی کمتر از 18 درصد در رده آخر قرار دارد.

آلمان به عنوان “با عملکرد بالا” شناخته می شود

شاخص سالانه آب و هوا درست در زمان برگزاری کنفرانس جهانی آب و هوا در مصر که از 6 تا 18 نوامبر برگزار می شود، منتشر شد. 2005 ابزار نظارت شاخص عملکرد تغییر آب و هوا (CCPI) توسط سازمان های Germanwatch، Climate Action Network و NewClimate Institute توسعه یافته و از آن زمان فاش کرده است که 59 کشور در نظر گرفته شده به علاوه اتحادیه اروپا در زمینه سیاست های آب و هوایی چه می کنند. بنابراین، این رتبه بندی، جایگاه کشورهای مربوطه را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی ملموس می کند.