یواخیم بولر، رئیس انجمن TÜV، از تعطیلی نیروگاه های هسته ای انتقاد کرد. نیروگاه های هسته ای باقی مانده در آلمان می توانستند تا پایان دهه بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه دهند. در عوض، اکنون باید از برق حاصل از زغال سنگ و گاز برای جبران استفاده شود.

انتقاد رئیس TÜV از تعطیلی نیروگاه هسته ای

به گفته بوهلر، سه نیروگاه “تا پایان دهه” ادامه دهید. می توان. نیروگاه های هسته ای آلمان همچنان جزو “ایمن ترین نیروگاه های جهان” خواهند بود. ایمنی راکتورها در حین کار و بعد از آن تضمین شده است.

محاسبات نشان می دهد که برق مورد نیاز آلمان در سال های آینده به شدت افزایش خواهد یافت. تقاضا می تواند تا سال 2030 افزایش یابد تا 50 درصد افزایش یابد. بر اساس برنامه های وزیر اقتصاد رابرت هابک، تا آن زمان 80 درصد برق از انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.