گرمایش در آلمان در حال حاضر گران تر از همیشه است و ماه های واقعا سرد هنوز در راه است. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از مردم می خواهند پس انداز کنند و هنوز گرمایش را روشن نکرده اند. با این حال، تفاوت های آشکاری در تمایل به پس انداز وجود دارد.

بحران انرژی: اکثریت آلمانی ها بدون گرمایش کار می کنند

آلمان در حال رفتن به یکی از گران ترین زمستان هایی است که تاکنون دیده است. قیمت بالای گاز و برق و همچنین افزایش هزینه برای سایر سوخت‌های گرمایشی تأثیر زیادی بر صنعت و مصرف‌کنندگان خصوصی دارد. افزایش قیمت‌ها توسط تامین‌کنندگان انرژی احتمالاً تاکنون به بسیاری از خانوارها رسیده است و اغلب هزینه‌های اضافی سنگینی در پی دارد. فشار فزاینده ای برای صرفه جویی در هر کجا که ممکن است وجود دارد.

این نیز توسط یک نظرسنجی به عنوان بخشی از فشارسنج روند فعلی RTL/ntv نشان داده شده است. بر این اساس، اکثریت زیادی از آلمانی ها از این موضوع در پاییز آگاه بوده اند کمتر گرم می شود، در غیر این صورت در شرایط دیگر انجام می دادند. که داد 81 درصد از پاسخ دهندگان بر. دلایل آن بحران انرژی با نگرانی در مورد تنگناهای احتمالی عرضه و قیمت های انفجاری برای مصرف کنندگان نهایی است.

آنچه قابل توجه است تقسیم به شرقی و غربی است: در غرب آلمان، 82 درصد از افراد مورد بررسی اظهار داشتند که عمداً کمتر گرم می کنند. در شرق، این نسبت کمتر و 72 درصد است.

از سوی دیگر، 17 درصد اظهار داشتند که در پاییز امسال به همان اندازه که دمای هوا یکسان است گرم شده اند. ماه اکتبر به طور غیرمعمول در بسیاری از نقاط آلمان این امر را تضمین کرده است تا الان با گرمایش کم به خوبی کنار آمد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برای مثال، مصرف گاز در آلمان در هفته 17 تا 23 اکتبر 30 درصد کمتر از میانگین مصرف سال قبل بوده است.

شما می توانید هزینه انرژی برق را با سیستم خورشیدی خود کاهش دهید:

تصویب تخفیف دسامبر برای مصرف کنندگان تسکین می دهد

با این وجود، بارها در حال افزایش است زیرا تامین کنندگان انرژی پیش پرداخت های ماهانه را افزایش داده اند، همچنین با توجه به قبض های آینده. اقدامات دولت فدرال باید کمک کند. ترمز قیمت گاز نباید تا آوریل آینده اعمال شود. این چیزی است که او می خواهد بیانیه ماهانه دسامبر 2022 را به عنوان کمک اضطراری اعلام کنید برای مصرف کنندگان اتخاذ کند.