دوربین مداربسته دلتاکو برای هر دو مورد مناسب است استفاده در فضای باز و داخلی. تنها اتصال مورد نیاز برق است، زیرا دوربین داده ها را از طریق WLAN منتقل می کند. او تصاویر را تحویل می دهد کیفیت فول اچ دی و میدان دید زیادی دارد. سایر عملکردهای دوربین مانند دید در شب مادون قرمز تا 10 متر، یکپارچه آشکارساز حرکت با عملکرد فشار اپلیکیشن و صدا دو طرفه در زندگی روزمره مفید هستند. تشخیص حرکت را می توان همیشه یا فقط در زمان های خاصی از طریق برنامه فعال کرد.