ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2022/10/27 ساعت 4:41 بعد از ظهر