کوپن سینما قابل بازخرید است تمامی سینماهای سینماستار در آلمان. برای همه صدق می کند فیلم‌های دو بعدی شامل هزینه‌های اضافی فیلم. این زنجیره سینما در مجموع 51 سینما را در آلمان اداره می کند.

اگر می‌خواهید کوپن‌های سینما را بخرید، باید به شعبه Aldi Süd بروید و از صندوق نقد «بلیط کمپین سینماستار» (بسته ۴ یا ۶ تایی) را بخواهید. سپس خریداران علاوه بر رسید، رسیدی با کد کوپن دریافت می کنند که باید در سایت سینماستار وارد شود. سپس کوپن را به صورت ایمیل در قالب PDF دریافت خواهید کرد. کمپین کوپن سینما در Aldi Süd در حال اجراست از 1.5 تا 13.5.2023.