مدل های مشابه با اینورتر و موتورهای 4 زمانه در آمازون قیمت بسیار بیشتری دارند (مشاهده در آمازون). همچنین می توانید لوازم الکترونیکی حساسی مانند لپ تاپ را با فناوری اینورتر و موج سینوسی تمیز بدون هیچ مشکلی به چنین ژنراتور برق متصل کنید. یکی از Aldi حتی دارای پورت USB است.

همانطور که از نام آن پیداست، برای تولید برق. یک ژنراتور برق که با سوخت کار می کند دارای موتوری است که کار می کند و در نتیجه برق تولید می کند. هرچه محتوای مخزن بزرگتر باشد، مدت زمان بیشتری می توانید با آن برق تولید کنید. فقط باید مواظب صدا باشید، چون ژنراتورهای برق بسیار بلند هستند. قابل مقایسه با ماشین های چمن زنی بنزینی. علاوه بر این، گازهای خروجی از اگزوز تولید می شود. آنها برای استفاده در فضای باز طراحی شده اند. ژنراتورهای برق کوچک حدود سه تا پنج ساعت با یک مخزن پر کار می کنند. همچنین باید روغن را پر کنید. یک جایگزین تمیز، یک ژنراتور خورشیدی است.