قبل از آن، طرفداران می‌توانند منتظر قسمت‌های ویژه «سفرهای نهایی پوکمون: سری» باشند. با فصل پایانی هدف از این ماجراجویی، جشن گرفتن موفقیت قهرمان همیشه جوان و تشکر از طرفداران وفادار در پایان این سفر 25 ساله است. پس از آن، یک ماجراجویی جدید پوکمون آغاز خواهد شد. حتی اگر آش و پیکاچو دیگر آنجا نباشند، طرفداران می توانند مشتاقانه منتظر برخی از آشنایان قدیمی باشند.